Generalforsamling 2019

Generalforsamlinga blir tirsdag 19. mars kl 19 på Tonstadli.
Blant annet kåring av Årets Bedrift 2018 og presentasjon/informasjon av Tonstad Vindpark.
Velkommen!