Starte bedrift

Å starte egen bedrift eller foretak, krever registeringer og «papirarbeid», men det finnes gode hjelpemidler både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sirdalvekst KF støtter nyetablerte bedrifter, og støtte til investeringer i form av tilskudd og/eller lån.
https://www.sirdal.kommune.no/om-sirdalsvekst.423621.no.html

Lister Nyskaping har forretningsutviklere, som kan bidra med kompetanse, finansiering og nettverksbygging. De har også hjelpemidler til hvordan starte en bedrift, men er også gode på rådgiving ved omstillinger og utvikling.
https://www.listernyskaping.no/

Innovasjon Norge kan bidra til å finansiere prosjekter og kompetanseheving. De har flere områder de hjelper til på, som rådgiving, nettverk og profilering.
https://www.innovasjonnorge.no/no/

Altinn har en grei «hvordan-starte-en-bedrift» oppskrift.
https://www.altinn.no/starte-og-drive/

..og når bedriften er klar for å registreres, så skal det gjøres hos Brønnøysundregisteret.
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter—samordnet-registermelding/

Tilskuddsordninger

Sirdalvekst KF støtter nyetablerte bedrifter, og støtte til investeringer i form av tilskudd og/eller lån.
https://www.sirdal.kommune.no/om-sirdalsvekst.423621.no.html

Listerfondet er et fond i Listerregionen, som en kan søke midler 2 gange i året; 31.12 og 01.09. Tilskudd kan gis til utviklingstiltak i eksisterende bedrifter og nyetableringer.
https://www.listersamarbeidet.no/naering/listerfondet

Agder fylkeskommune har flere tilskuddsordninger innen mange felt
https://agderfk.no/vare-tjenester/tilskudd-stipend-og-priser/oversikt-over-tilskuddsordninger/

Nofima
Nofima er et matforskningsinstitutt som sørger for nyttig kunnskap for matnæringer og myndigheter. De har for eksempel «Kompetansenettverket for lokalmat», hvor en kan få nyttig hjelp til å starte som lokalmatprodusent, men også å lykkes med videreutvikling og verdiskaping.
https://nofima.no/

Grofondet
Grofondet gir støtte til ulike prosjektere som jobber for å øke forbruket av frukt og grønt:
https://www.bama.no/om-bama/barekraft/innovasjon/grofondet/

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge kan bidra til å finansiere prosjekter og kompetanseheving. De har flere områder de hjelper til på, som rådgiving, nettverk og profilering.
https://www.innovasjonnorge.no/no/

..det finnes også flere steder en kan søke om støtte. Men bruk da Sirdalvekst og/eller Lister Nyskaping til hjelp.

Kurs

Lister Nyskaping har egne kurs, men også en oversikt over kurs hos samarbeidspartnere:
https://www.listernyskaping.no/kurskalender
https://www.facebook.com/listernyskaping

Etablerersenteret Agder IKS tilbyr gratis rådgiving og kurs for gründere.
https://www.facebook.com/etablerersenterva

Lister kompetanse tilbyr utdanning på universitets-, høgskole- og fagskolenivå.
https://www.listersamarbeidet.no/utdanning/lister-kompetanse