Ledig næringsarealer

Det finnes flere steder i Sirdal som tilbyr områder og lokaler til forretning/kontor/tjenesteyting. Her vil en finne hvor det er, og hvem en skal kontakte for å få mer informasjon om lokasjonene.

Fokusbygget

Kontakt

Handleriet

Kontakt

Oftedal Næringsbygg

Kontakt

Kvæven bygdetun

Kontakt

Kommunale industriområder

Kontakt

Fintlandsmonan og Øysteinsvik – Kontakt Sirdal kommune for mer informasjon

Næringsareal i Agder

Kontakt

Agder fylkeskommune har en egen oversikt over næringsområder og næringsparker i Agder, hvor en kan navigere seg i et kart og finne informasjon der.