Om oss

Sirdal Næringsforening ble etablert i 1997, er godt forankret og har stabil medlemsmasse. Vi har som formål å fremme næringslivsinteresser og næringsutvikling i Sirdal kommune. Vi skal være bindeleddet mellom våre medlemmer og Sirdal kommune.

Vår oppgave er å:

  • utvikle Sirdal som næringsaktør
  • fremme våre medlemmer
  • tilby kurs
  • spre informasjon til våre medlemmer

Styremedlemmer

Anniken G. Birkeland

(vara Kenneth Omlie)

N/A

(vara Ivo Rozenberg)

Anne May K. Sirekrok

(vara Gunn Siri Ousdal)

Simen Berge

(vara Åge Haugen)

Mads Hompland

(vara Øystein Tjørhom)

Arkiv

Vedtekter

Gjennomførte prosjekter

  • Merkeordning av lokale varer og tjenester (2020)
  • Energifestivalen (2018, 2019, 2020 (avlyst Covid-19))
  • HeimAtt 2015-2020 (avlyst 2016 og 2020)

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Det blei 2012 gjennomført en analyse av ringvirkningene av reiselivsnæringen i Sirdal.
Undersøkelsen dokumenterer den store betydningen denne næringen har i kommunen.

Stats

Det er over 300 bedrifter i Sirdal, innen flere selskapsformer.

AS

0

ENK foretak

0

Annet selskapform

0

Prosjekter

0