Om oss

Sirdal Næringsforening ble etablert i 1997, er godt forankret og har stabil medlemsmasse. Vi har som formål å fremme næringslivsinteresser og næringsutvikling i Sirdal kommune. Vi skal være bindeleddet mellom våre medlemmer og Sirdal kommune.

Vår oppgave er å:

  • utvikle Sirdal som næringsaktør
  • fremme våre medlemmer
  • tilby kurs
  • spre informasjon til våre medlemmer

Styremedlemmer

Anniken G. Birkeland

(vara Kenneth Omlie)

Tjenesteyting og rådgiving

Lars Kåre Skeie

(vara Roy Hegre)

Bygg og anlegg

Gunn Siri Ousdal

(vara Perry H. Haugen)

Service og handel

Thomas Hukkelås

(vara Åge Haugen)

Reiseliv

Mads Hompland

(vara Øystein Tjørhom)

Industri, produksjon, transport og andre

Arkiv

Vedtekter

Gjennomførte prosjekter

  • Profilering på lyktestolper
  • Fellessatsing på markedsføring av Sirdalsprodukter 2021
  • Ny hjemmeside 2021
  • Merkeordning av lokale varer og tjenester (2020)
  • Energifestivalen (2018, 2019, 2020 (avlyst Covid-19)), 2022
  • HeimAtt 2015-2020 (avlyst 2016 og 2020)

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Det blei 2012 gjennomført en analyse av ringvirkningene av reiselivsnæringen i Sirdal.
Undersøkelsen dokumenterer den store betydningen denne næringen har i kommunen.

Stats

Det er over 300 bedrifter i Sirdal, innen flere selskapsformer.

AS

0

ENK foretak

0

Annet selskapform

0

Prosjekter

0