Om oss

Sirdal Næringsforening ble etablert i 1997, er godt forankret og har stabil medlemsmasse. Vi har som formål å fremme næringslivsinteresser og næringsutvikling i Sirdal kommune. Vi skal være bindeleddet mellom våre medlemmer og Sirdal kommune.

Vår oppgave er å:

  • utvikle Sirdal som næringsaktør
  • fremme våre medlemmer
  • tilby kurs
  • spre informasjon til våre medlemmer

Styremedlemmer

Elen Renate Liland Hove

(vara Solveig Marie Ådneram)

Oppvokst på Tonstad i Sirdal, er 30 år og jobber som autorisert regnskapsfører for Sirdal Regnskapslag SA.

Tore Morten Ousdal

(vara Paul Olav Ousdal)

Bor på Øksendal, gift med May Bente har fire barn, jobber som tømrer og bonde. Heier på Start og Manchester United.

Anne May K. Sirekrok

(vara Gunn Siri Ousdal)

Simen Berge

(vara Åge Haugen)

Mads Hompland

(vara Øystein Tjørhom)

Arkiv

Vedtekter

Gjennomførte prosjekter

  • Merkeordning av lokale varer og tjenester (2020)
  • Energifestivalen (2018, 2019, 2020 (avlyst Covid-19))
  • HeimAtt 2015-2020 (avlyst 2016 og 2020)

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Det blei 2012 gjennomført en analyse av ringvirkningene av reiselivsnæringen i Sirdal.
Undersøkelsen dokumenterer den store betydningen denne næringen har i kommunen.

Stats

Det er over 300 bedrifter i Sirdal, innen flere selskapsformer.

AS

0

ENK foretak

0

Annet selskapform

0

Prosjekter

0