Høringsuttalelse fra Sirdal Næringsforening til NVE vedr 132kV Ertsmyra – Finså