Innspill om de viktigste sakene for bedrifter med tilhold i distriktene

Sirdal Ap hadde på onsdag 30.okt besøk av partileder Jonas Gahr Støre, besøket var kommet i stand som en del av forarbeidet til nytt program for Ap. Sirdal Næringsforening ble, isammen med Sirdal Bondelag og Sira-Kvina kraftselskap invitert til å komme med innspill om de viktigste sakene for bedrifter med tilhold i distriktene. Næringsforeningen setter stor pris på invitasjonen og muligheten for å gi innspill. Vi hadde noe begrenset taletid men fremmet disse punktene som de viktigste:

1) En sterk advarsel mot Sanderud-utvalgets forslag om å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt for småbransjen. Det vil gi en merbeskatning på minimum 39% og vil medføre konkurser i bransjen. En næring/bransje kan ikke leve med slike brutale endringer i rammevilkårene som foreslås innført omtrent “over natten”.

2) Infrastruktur / veier og breibånd. Her fokuserte vi på rassikring på Haughomveien/ny tunnell, god adkomst til ny E39 med gode tilførselsveier og fortsatt satsing på breibåndsutbygging i distriktene.

3) Tonstad som Norges krafthovedstad /kraftinformasjonssenter ble profilert med innspill om at kraftbransjen må sørge for informasjon og kommunikasjon om den bransjen de driver. Dette er sterkt nødvendig, noe ACER-debattene og de pågående vindkraftdiskusjoner viser. Her fikk vi særdeles godt gehør hos Støre, som stod veldig alene og måtte ta
støyten i den siste ACER-debatten. I tillegg frontet vi viktigheten av at de store kraftaktørene (les Statnett og Agder Energi nett) må ta samfunnsansvar slik at man ikke opplever slike situasjoner som vi er oppe i nå med å bygge en sentralnettstilknytning på Ertsmyra som allerede er for liten.

4) Sosial trygghet for enkeltpersonfirma. Vi spilte inn at det sosiale nettverket for enkeltpersonforetak burde styrkes, dette med tanke på sykepenger, dagpenger og lignende. Små foretak og næringsdrivende er like viktige arbeidsplasser som andre og trenger tilsvarende sosial trygghet. Dette er faktisk et punkt undertegnede mener AP bør profilere sterkt i sitt nye program.

5) Mindre byråkrati – mer lokal selvbestemmelse. Dette fikk vi sagt men ikke utdypet veldig mye grunnet tidsnød.

Alt i alt var dette et positivt treff.
Næringsforeningen setter pris på invitten fra ordføreren og Sirdal Ap.
Samarbeid er viktig og slike muligheter for Bondelaget, Sira-Kvina og Næringsforeningen styrker kontakt og samarbeid for oss alle.