INVITASJON TIL MØTE VEDR. SPILLVARME ERTSMYRA

Det blir åpent møte onsdag den 7. september kl 18.00 i kommunestyresalen for alle som er interessert.

Her blir det orientering om framdrift og muligheter med det varme kjølevannet på Ertsmyra.

Spørsmål som blir tatt opp:
– Er det mulig å danne privat AS eller er det kommunen som skal ha vannet? Pris og betingelser?
– Ideer om hva vannet kan brukes til?
– Er det noen som vil starte et AS?

Fagfolk, bla.a. fra Sirdal Kommune-Lister Nyskaping-Innovasjon Norge, vil være med å svare på spørsmåla.

Vel møtt!