Invitasjon til Næringslivsdag på Kvæven ons 25. okt kl 9.00 – 13.00

Påmeldingsfrist innen 23.oktober til Øyvind Sjøtrø.
Velkommen!