Næringslivsdag

Den 21. oktober 2014 arrangerte Sirdal kommune i samarbeid med næringsforeningen næringslivsdag. Omtrent 35 deltakere fra næringsliv og kommune fikk seg med seg ulike foredrag.

Hovedtema for dagen var Bygdeutvikling – Hvordan lykkes? Professor Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling på Jæren holdt foredrag og snakket om hvordan en skal få til bygdeutvikling i en tid preget av urbanisering. Han fremhevet viktigheten av “Ildsjeler” – mennesker som er villige til å by på seg selv. En bevisstgjøring av enkeltmenneskets betydning for bygda er viktig.

Deretter hadde rådmann Inge Stangeland et innlegg “Næringsutvikling sett fra et rådmannskontor”, hvor han sammenlignet Sirdal med andre kommuners befolkningsutvikling og næringsutvikling.

Jørgen Tjørhom oppsummerte status for de store energiutbyggingene som ligger foran Sirdal og muligheter for lokale aktører å få oppdrag.
Andreas Høyland hadde et innlegg “Vakuumet etter Sirdolen.no”, der han tok opp temaet om hvem som skal fortelle “historien om Sirdal”.
Leder for næringsforeningen Jøren Ola Ousdal avsluttet med et innlegg om “Videreutvikling av samarbeidet kommune/næringsliv”.

Arrangementet hadde god oppslutning og dette vil bli forsøkt gjentatt til neste år.