Kobbernett nedlegges – alternativer uten fiber

Telenor har nå bebudet at kobbernettet skal legges ned i Sirdal og at feil på dette vil ikke bli rettet.
Alle skal tydeligvis over på fiber og mobil.
De firma og husholdninger i Sirdal som ikke har fibermuligheter får nå et problem og Sirdal Næringsforening har fått noen henvendelser i denne sammenheng.

Vi har fått vårt medlem Plan B, v/ Jan Becker, til å se på denne problemstillingen.
Plan B måtte løse denne problematikken for egen del og vi er så heldig at de deler denne informasjonen og erfaringen med oss, se vedlagt skriv her på pdf eller word.