Innspill om de viktigste sakene for bedrifter med tilhold i distriktene

Sirdal Ap hadde på onsdag 30.okt besøk av partileder Jonas Gahr Støre, besøket var kommet i stand som en del av forarbeidet til nytt program for Ap. Sirdal Næringsforening ble, isammen med Sirdal Bondelag og Sira-Kvina kraftselskap invitert til å komme med innspill om de viktigste sakene for bedrifter med tilhold i distriktene. Næringsforeningen setter […]

Kobbernett nedlegges – alternativer uten fiber

Telenor har nå bebudet at kobbernettet skal legges ned i Sirdal og at feil på dette vil ikke bli rettet.Alle skal tydeligvis over på fiber og mobil.De firma og husholdninger i Sirdal som ikke har fibermuligheter får nå et problem og Sirdal Næringsforening har fått noen henvendelser i denne sammenheng. Vi har fått vårt medlem […]

Kurs for gründere i regnskap og regnskapsføring

Lister Nyskaping arrangerer på nytt kurset «Regnskap og regnskapsforståelse» sammen med EVA-senteret. På forespørsel har de satt opp kurs på Tonstadli torsdag 13. juni kl. 18-21.Dette er et nyttig kurs for gründere og andre ansatte i gründerbedrifter som ønsker å øke sin kunnskap innen regnskap. Kurset passer best for bedrifter yngre enn 5 år. På […]